Överlevnadskunskap

Omvärlden är mer osäker idag än på länge. Att öka företagets, din egen och din familjens trygghet är en investering för framtiden. En krissituation kommer ofta överraskande, i hemmet, på jobbet, i friluftslivet eller på resan. Genom vårt samarbete med All in Nature erbjuder vi föreläsningar om mentala förberedelser och överlevnadskunskap som gör att du kommer vara förberedd på katastrofer på ett helt nytt sätt.

Beredskapsföreläsning

Dyk in i en informativ föreläsning som ger dig en djupare insikt i Sveriges system för krisberedskap. Häng med när vi tittar närmare på den svenska modellen som fokuserar på samarbete mellan kommuner, civilsamhälle, företag och myndigheter för att effektivt möta och hantera olika utmaningar vid kris.

Föreläsningen tar sin början med att illustrera olika tänkbara hot som kan påverka oss och som vi behöver vara förberedda på. Därefter går vi in på vilka områden och verksamheter som myndigheterna värderar högt och kommer att prioritera när krisen inträffar. Likaså ges insikter om vad som inte kommer att prioriteras.

Samhällets förberedelser för krig har blivit en så naturlig del av krisberedskapen i landet, att dessa områden nu nämns tillsammans som “beredskap”. Föreläsningen ger en historisk och nutida kontext till denna viktiga fråga. Därefter belyses samhällets sårbarheter och styrkor för att ge en ökad förståelse. Genom att förstå dessa aspekter lär vi oss vad enskilda medborgare, företag och andra aktörer i landet måste förbereda sig för, för att kunna klara sig på egen hand under en tidsperiod.

Punkter ur innehållet:

  • Analys av samhällets styrkor och svagheter.
  • Ditt eget ansvar och vad du behöver ta hand om själv.
  • Vilka aktörer som finns i samhället inom beredskap
  • När övergår en kris i höjd beredskap och krig
  • Vad innebär totalförsvar och totalförsvarsplikt

Preppingföreläsning

Prepping är ett ord som kommer från engelskans “prepare” och latinets “praeparatus”. Det innebär att du förbereder dig själv och dina närmaste för olika kriser och katastrofer. Med vår breda erfarenhet inom överlevnad och krisberedskap som grund, delar vi i den här föreläsningen med oss av fakta, kunskap och konkreta råd om vad som kan vara bra att ha hemma.

Föreläsningen ger dig djupare kunskaper om hur du kan förbereda dig hemma inför kriser och katastrofer för att bli en ansvarstagande medborgare som vill vara förberedd och ligga ett steg före de flesta andra om “shit hits the fan”.

Överlevnadsföreläsning

Vem överlever och vem överlever inte? Är du en överlevare? Kan du öka dina chanser?

Du får en redogörelse för några av de grundläggande särdragen hos de som har överlevt extrema situationer. Vad karaktäriserar dessa personer? Är det möjligt för en vanlig individ att förbereda sig mentalt för att öka sina chanser att klara av en katastrof? Föreläsningen fokuserar på psykologin bakom överlevnad, inklusive hur en människas psyke kan påverka utfallet i en krissituation. Samtidigt belyses de fysiska aspekterna och våra grundläggande behov för att överleva.

Hur mycket tål våra kroppar egentligen? Vilka faktorer som påverkar oss mest i en nödsituation, ur aspekten vad som dödar först! Vilka behov måste vi prioritera när livet står på spel?

Den förberedde överlever – en betydelsefull del i föreläsningen är därför att förstå hur en förberedd individ agerar och varför det är viktigt att veta vilka förberedelser man praktiskt kan och bör göra inför olika äventyr eller nödsituationer. Dessa färdigheter lämpar sig dock bäst för praktisk träning , så föreläsningen kan ses som en vägledning för att vidga kunskapshorisonten och väcka intresse för vidare inlärning och övning.