Hållbarhet

Vi på Bauergården är i en spännande period då vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete för en bättre och mer hållbar framtid, för oss och för våra gäster. Vi vill vara en vägvisare i hållbarhetsfrågor, och visa andra aktörer att det går.

Bauergården ligger i ett av UNESCO:s biosfärsområden, Östra Vätterbranterna. I ett biosfärområde är det viktigt att verka för att bevara naturen och värna det småskaliga, och vår vision är att vi vill hjälpa alla våra gäster att göra hållbara val. Detta börjar med oss själva, i alla led av vår verksamhet. Hos oss ska det vara enkelt att värna om vår planet!

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar för oss om att långsiktigt bevara våra resurser. Vi försöker göra detta genom att arbeta med ledorden Ta bort – Minska – Återanvänd – Återvinn – Välj rätt. En del i detta är till exempel att vi har sopsortering för oss själva och för våra gäster. Vi jobbar också med lokala leverantörer på våra menyer för att spara på transporter och bidra till ett öppet landskap och levande jordbruk, vi har påbörjat ett arbete med att använda fler ekologiska produkter, och vi arbetar med att förbättra vårt vegetariska utbud. Vi erbjuder laddstolpar för elbilar, har bytt ut plast mot gräs/papper/trä, arbetar för att minska matsvinn, och jobbar med naturnära upplevelser, för att nämna några grejer.

Hur kan du som gäst hjälpa oss med ekologisk hållbarhet?

  • Välj de mer hållbara alternativen på våra menyer!
  • Be om att få behålla lakan och handdukar i flera dygn, som man gör hemma. Då minskar vi kemikalieanvändningen, och sparar både vatten och energi!
  • På bufféer, plocka bara till dig den maten du orkar äta upp, vid tallriksservering be om doggybag, så minskar vi matsvinnet!
  • Duscha inte längre än du behöver.
  • Släck lamporna efter dig och låt inte fönstret stå öppet för länge.
  • Plocka upp skräp efter dig i naturen.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar för oss om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Vi arbetar bland annat med samlade inköp, effektivare planering, och minskat matsvinn.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar för oss om att personalen ska orka långsiktigt, få rätt uppmuntran och om att man ska trivas på sin arbetsplats. Bauergården är medlem i VISITA, men jobbar ständigt med att överträffa branschstandarden, och vara ännu bättre!

Vi försöker också gynna små, lokala producenter, och jobbar mycket med de bönder och hantverkare av olika slag som ligger nära.

Klimatkompensation

När du bokar logi, ställplats eller konferens kan du välja att klimatkompensera din vistelse. Vi stöttar projekt inom  agroforestry, som är en typ av skogsjordbruk där man t.ex. planterar träd och buskar på åkrar. Detta är bland annat positivt för den biologiska mångfalden, det är klimatpositivt då träden och buskarna binder koldioxid från atmosfären och det förbättrar jordkvalitén.

Hållbarhetspaketet

Med vårt hållbarhetspaket kan du njuta av det allra bästa och samtidigt bidra till en bättre omvärld. Maten du blir serverad är tillagad på ekologiska och närproducerade råvaror och vi jobbar ständigt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete och lägger stor vikt på att kontinuerligt utbilda vår personal. Med klimatkompensationen är du med och bidrar till bland annat plantering av träd som binder koldioxid och en ökad biologisk mångfald.

Integritet

Vi värnar om din personliga integritet i all kontakt med oss. Läs mer i vår integritetspolicy, där vi förklarar hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.