Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet i all kontakt med oss. Denna integritetspolicy förklarar hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Informationen som du lämnar till oss

Vi lagrar information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan exempelvis vara i samband med köp eller bokning, dvs när du ingår ett avtal med oss. Vi kan även spara information som framkommer eller uppstår när du har kontakt med oss

Dessutom kan vi spara information från kommunikation via vår hemsida. Information som vi samlar in om dig utöver den information som du själv lämnar till oss kan vi hämta information om dig från tex. kreditupplysningsföretag.

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rätt till kontroll över dina egna uppgifter och få information om hur vi behandlar uppgifter om dig. Du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dina rättigheter.

Ta bort dina uppgifter

Du har rätt att få någon av eller alla dina personuppgifter raderade. Det kallas ibland för rätten att bli bortglömd. I vissa fall kan vi inte radera alla uppgifterna. Det beror på i så fall på att vi behöver spara uppgifterna på grund av avtalsförhållande eller lagstiftning.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi lagrar?

Bauergården är ansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa och att de förvaras säkert.

Var lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas inom våra egna system, men kan ibland överföras till myndigheter i de fall lagen kräver.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid korrespondens gällande och bearbetning av beställningar, bokningar eller övriga frågor
    per telefon eller mail.
  • Vid utskick om erbjudanden i form av mail, då med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick.
  • Vid analyser av köpmönster för att ge relevanta erbjudanden och information
  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra våra tjänster och erbjudanden.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är våra samarbetspartners.

Dessa behandlar informationen för vår räkning och det kan handla om tex IT tjänster, betaltjänster och bokningstjänster. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Personuppgiftsansvarig

Bauergårdens Gästgiveri & Konferens
563 93 Gränna
info@bauergarden.se
Telefon: 036-540 06
Org.nr: 556568-6671