Det är inte svårt att föreställa sig all den aktivitet som måste ha pågått i och runt slottet Visingsborg i dess glansdagar. Runtomkring fanns ett mycket stort antal gårdar, herresäten och människor som var greve Per Brahe den yngres egendom och underlydande. Upplev Visingsö och slottsruinen, en aktivitet för hela familjen.

Mer om Visingsborg