Röttle natur och kultur är ett företag med flera verksamheter. Hon som driver företaget bor i Röttle och heter Agneta Börjeson och är agronom och biolog med miljöinriktning. Det handlar om variationen av sorter och deras odling samt hur olika sorter används och har använts.

I Röttle finns också enklare catering samt tillverkar bröd och bärprodukter som säljs på lokala marknader.  Det går även att boka  guidningar i Röttle.

Mer om Röttle by